اينجا همه چي درهم

نوشته شده در یک شنبه 11 خرداد 1393برچسب:,ساعت 15:33 توسط zahra|

نوشته شده در یک شنبه 11 خرداد 1393برچسب:,ساعت 11:19 توسط zahra|

نوشته شده در شنبه 10 خرداد 1393برچسب:,ساعت 23:6 توسط zahra|

نوشته شده در شنبه 10 خرداد 1393برچسب:,ساعت 16:29 توسط zahra|

نوشته شده در شنبه 10 خرداد 1393برچسب:,ساعت 8:30 توسط zahra|

نوشته شده در جمعه 9 خرداد 1393برچسب:,ساعت 19:21 توسط zahra|

خدایا!

دست بشکنه

پا بشکنه

سربشکنه

اما دل نشکنه

الهی دل هیچکس توی این دنیای خاکستری این روزها نشکنه...

 

نوشته شده در جمعه 9 خرداد 1393برچسب:,ساعت 19:14 توسط zahra|

 

 

نوشته شده در جمعه 9 خرداد 1393برچسب:,ساعت 8:32 توسط zahra|

ن

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 13:51 توسط zahra|

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 13:20 توسط zahra|

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 13:18 توسط zahra|

نوشته شده در سه شنبه 6 خرداد 1393برچسب:,ساعت 16:59 توسط zahra|

نوشته شده در سه شنبه 6 خرداد 1393برچسب:,ساعت 12:11 توسط zahra|

نوشته شده در سه شنبه 6 خرداد 1393برچسب:,ساعت 12:9 توسط zahra|

 

نوشته شده در سه شنبه 6 خرداد 1393برچسب:,ساعت 12:8 توسط zahra|