اينجا همه چي درهم

نوشته شده در شنبه 31 خرداد 1393برچسب:,ساعت 21:35 توسط zahra|

خودم كامپيوتر نرم افزار

نوشته شده در شنبه 31 خرداد 1393برچسب:,ساعت 21:31 توسط zahra|

نوشته شده در جمعه 30 خرداد 1393برچسب:,ساعت 11:20 توسط zahra|

tv9smkrxc1nsizmtjro0.gif

نوشته شده در جمعه 30 خرداد 1393برچسب:,ساعت 11:19 توسط zahra|

چند عکس خنده دار (طنز با حال )

نوشته شده در جمعه 30 خرداد 1393برچسب:,ساعت 11:13 توسط zahra|

دلم براي رد پايمان كنار هم تنگ شده.....

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

نوشته شده در جمعه 30 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:32 توسط zahra|

بلند ترين فرياد دنيا

اشكي است كه بي صدا

از گوشه ي چشم جاري ميشود...

|http://www.atrebaroon.blogfa.com|عکس های عاشقانه|http://www.atrebaroon.blogfa.com|

نوشته شده در جمعه 30 خرداد 1393برچسب:,ساعت 10:30 توسط zahra|

نوشته شده در جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,ساعت 21:59 توسط zahra|

اصن روایت داریم لذتی که در گاز هست... 
در بوس نیست...

نوشته شده در جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,ساعت 21:53 توسط zahra|

نوشته شده در جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,ساعت 21:52 توسط zahra|

نوشته شده در جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,ساعت 17:16 توسط zahra|

نوشته شده در جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,ساعت 17:11 توسط zahra|

نوشته شده در پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:,ساعت 17:21 توسط zahra|

 

نوشته شده در پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:,ساعت 17:20 توسط zahra|

نوشته شده در پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:,ساعت 17:18 توسط zahra|

نوشته شده در پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:,ساعت 16:15 توسط zahra|

نوشته شده در پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:,ساعت 11:56 توسط zahra|

تا تعداد كامنتا زياد نشه با روح وروانتون بازي ميكنمخنده

نوشته شده در پنج شنبه 15 خرداد 1393برچسب:,ساعت 11:52 توسط zahra|

نوشته شده در چهار شنبه 14 خرداد 1393برچسب:,ساعت 14:3 توسط zahra|

نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393برچسب:,ساعت 19:23 توسط zahra|

نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393برچسب:,ساعت 19:20 توسط zahra|

نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393برچسب:,ساعت 19:13 توسط zahra|

نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393برچسب:,ساعت 14:13 توسط zahra|

نوشته شده در سه شنبه 13 خرداد 1393برچسب:,ساعت 12:41 توسط zahra|

نوشته شده در دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:,ساعت 8:25 توسط zahra|

نوشته شده در دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:,ساعت 8:24 توسط zahra|

نوشته شده در دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:,ساعت 8:16 توسط zahra|

نوشته شده در دو شنبه 12 خرداد 1393برچسب:,ساعت 6:59 توسط zahra|

نوشته شده در یک شنبه 11 خرداد 1393برچسب:,ساعت 15:33 توسط zahra|

نوشته شده در یک شنبه 11 خرداد 1393برچسب:,ساعت 11:19 توسط zahra|

نوشته شده در شنبه 10 خرداد 1393برچسب:,ساعت 23:6 توسط zahra|

نوشته شده در شنبه 10 خرداد 1393برچسب:,ساعت 16:29 توسط zahra|

نوشته شده در شنبه 10 خرداد 1393برچسب:,ساعت 8:30 توسط zahra|

نوشته شده در جمعه 9 خرداد 1393برچسب:,ساعت 19:21 توسط zahra|

خدایا!

دست بشکنه

پا بشکنه

سربشکنه

اما دل نشکنه

الهی دل هیچکس توی این دنیای خاکستری این روزها نشکنه...

 

نوشته شده در جمعه 9 خرداد 1393برچسب:,ساعت 19:14 توسط zahra|

 

 

نوشته شده در جمعه 9 خرداد 1393برچسب:,ساعت 8:32 توسط zahra|

ن

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 13:51 توسط zahra|

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 13:20 توسط zahra|

نوشته شده در پنج شنبه 8 خرداد 1393برچسب:,ساعت 13:18 توسط zahra|

نوشته شده در سه شنبه 6 خرداد 1393برچسب:,ساعت 16:59 توسط zahra|